كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها
بانک مقالات

با استعانت از پروردگار متعال

اولين دوره کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2015) در شهريور 1394 توسط گروه مهندسي صنايع دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد.

اين کنفرانس به صورت مجازي (E-Conference) برگزار شده و اين امکان را به علاقمندان داخل و خارج کشور مي دهد تا به صورت غير حضوري و با صرف کمترين وقت و هزينه در آن شرکت نمايند.

هدف از برگزاري اين کنفرانس ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و کاربردي، تبادل ايده ها و برقراري ارتباطات موثر علمي و پژوهشي در حوزه هاي مختلف مهندسي صنايع مي باشد.


دبير کنفرانس: دکتر حميده رضوي

دبير علمي کنفرانس: دکتر بابک رضايي

دبير اجرايي کنفرانس: دکتر محمد علي پيرايش

 

icise2015.um.ac.ir