دومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي فارسي و عربي
بانک مقالات

 

newposter
دبيرخانه ي همايش
دانشگاه فردوسي، مرکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
(کتابخانه مرکزي سابق)
تلفن: ۶-۸۸۰۴۳۵-۵۱۱-۹۸+

آدرس سایت:

clpa.um.ac.ir