سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي - چشم انداز پزوهش هاي زباني در قرن21
بانک مقالات


دانش زبان شناسي با گذر از دوره هاي پرفراز و نشيب قرون متأخّر، در قرن بيستم شاهد تحوّلات سريع و گسترده بود. چالش هاي فراواني در راه تثبيت زبان شناسي به عنوان يک علم پيش آمد و ديدگاه هاي مختلفي در تأييد يا ردّ آن  ارائه گرديد. تفکيک زبان شناسي از ديگر دانش ها نظير فلسفه، مردم شناسي، ادبيات و جامعه شناسي مدت ها مورد بحث و اختلاف نظر بود. در عين حال همچنان که زبان شناسي راه استقلال را مي پيمود، به تدريج زبان شناسان زمينه هاي مشترک زيادي بين زبان شناسي و همه اين دانش ها و حتّي دانش هاي نوظهور همچون رايانه، عصب شناسي، پزشکي و صوت شناسي مي يافتند. و اين سرآغاز انقلاب هاي خاموش در عالم زبانشناسي بود. زبان شناسي آن چنان با شاخه هاي مختلف علوم پيوند مي خورد که ديگر کمتر ساحتي يافت مي شد که دور از دسترس زبان شناسان بلندپرواز جلوه نمايد. اکنون پس از عبور از اين دوران پرهياهوي گذار و تثبيت، لازم است پژوهشگران اين رشته با نگاهي به دستاوردهاي گذشته، نقشه راهي براي مطالعات آينده خود ترسيم کنند و به ويژه نسل جوان و مشتاق پژوهشگران جوان را به سمتي هدايت کنند که پاسخگوي نيازهاي علمي و عملي حال و آينده جامعه باشد. در اين راه، به خدمت گيري دانش زبان شناسي در راه اهداف خاصّ آموزش زبان فارسي ضرورت اين مهم را دوچندان مي کند. سوّمين همايش ملّي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي با همکاري دو دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد با همين رويکرد و تحت عنوان تخصّصي چشم انداز پژوهش هاي زباني در قرن ۲۱ سعي دارد با دعوت از صاحب نظران برجسته کشور، فرصتي فراهم آورد تا پژوهشگران جوان و مشتاق زبان شناسي از نزديک با استادان پيشکسوت اين رشته به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند. همچنين در حاشيه اين همايش مراسمي در تجليل از نيم قرن خدمات علمي زبان شناس برجسته دانشگاه فردوسي مشهد و استاد بين المللي اين رشته، پروفسور مهدي مشکوةالديني برگزار خواهد گرديد. منتظر حضور گرم و مشارکت فعالانه همه شما عزيزان در اين همايش در شهر مقدّس و در جوار آستان مقدّس امام عليّ ابن موسي الرّضا (ع) هستيم.


    سيد محمد حسيني معصوم 

    شهلا شريفي    دبيران همايش

http://lingconf3.um.ac.ir