چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد
بانک مقالات

تاکنون انجمن رياضي ايران 3 سمينار آناليز تابعي برگزار نموده است. با کمال مسرت به استحضار علاقمندان مي‌رساند که دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد چهارمين سمينار آناليز تابعي و کاربردهاي آن را به افتخار استاد ارجمند جناب آقاي دکتراسدالله نيکنام

از 12 الي 13 اسفند ماه 1394

به همراه کارگاه سيستمهاي ديناميکي برگزار مي نمايد. اميدواريم بتوانيم شرايطي را فراهم آوريم تا همه شرکت کنندگان محترم سمينار از برنامه هاي علمي سمينار بهره برده و اوقات خوشي را در جمع آناليزدانان کشور بگذرانند.

 

 

http://sfaa4.um.ac.ir/