هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران
بانک مقالات

 

با استعانت از خداوند متعال هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران توسط دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن علوم علف هاي هرز ايران در روز هاي 5 تا 7 شهريورماه 1398 در جوار بارگاه ملکوتي امام هشتم (ع) برگزار خواهد شد. بدين وسيله از همه اساتيد، صاحب نظران و محققان در زمينه هاي مختلف مرتبط با علوم علف هاي هرز و نيز مديران و فعالان بخش هاي دولتي و خصوصي مرتبط دعوت به عمل مي آيد با ارايه دستاوردهاي پژوهشي خود در اين رويداد بزرگ علمي شرکت نمايند.

iws