کارگاه تخصصی تولید و فراوری محصولات کشاورزی ارگانيك 2
بانک مقالات

دبيرعلمی کارگاه:  رضا قربانی -مسئول مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک و دبير کارگاه تخصصی توليد و فرآوری محصولات  کشاورزی ارگانيک

وب‌سايت کارگاه: http://organicw1.um.ac.ir

زمان برگزاری کارگاه: تير ماه 1389

محل برگزاری: هتل پردیسان

نشانی:   مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی گروه زراعت دبیر خانه کارگاه

صندوق پستی:  1163-91775

تلفکس: 8763651-0511

پست الکترونیک (ایمیل):  organic@um.ac.ir