همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان ۷ بهمن الی ۹ بهمن ۱۳۹۶
International Conference on Integrative approaches of Rodent Studies 27 January to 29 January 2018
مقالات
همايش ماليات بر ارزش افزوده ۱۳ دی الی ۱۴ دی ۱۳۹۶
همايش ماليات بر ارزش افزوده 3 January to 4 January 2018
مقالات
2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) ۴ آبان الی ۵ آبان ۱۳۹۶
2017 (ICCKE) 26 October to 27 October 2017
مقالات
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies ۲ آبان الی ۳ آبان ۱۳۹۶
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies 24 October to 25 October 2017
مقالات
پنجمين همايش ترموديناميك ۱ آبان الی ۲ آبان ۱۳۹۶
پنجمين همايش ترموديناميك 23 October to 24 October 2017
مقالات
پنجمين همايش ملي ايراني ژئومورفولوژي ۲۵ مهر الی ۲۶ مهر ۱۳۹۶
پنجمين همايش ملي ايراني ژئومورفولوژي 17 October to 18 October 2017
مقالات
اولين سمينار كنترل و بهينه سازي ۱۹ مهر الی ۲۰ مهر ۱۳۹۶
اولين سمينار كنترل و بهينه سازي 11 October to 12 October 2017
مقالات
International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) ۲۲ شهریور الی ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) 13 September to 14 September 2017
مقالات
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي ۲۱ تیر الی ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي 12 July to 12 July 2017
مقالات
کنفرانس بين المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري ۲۶ اردیبهشت الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
UPMC2017 16 May to 17 May 2017
مقالات