همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
The International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۳ آبان الی ۴ آبان ۱۳۹۸
The International Conference on Computer and Knowledge Engineering 25 October to 26 October 2019
مقالات
هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران ۵ شهریور الی ۷ شهریور ۱۳۹۸
هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران 27 August to 29 August 2019
مقالات
دومين همايش ملي دولت پژوهي: دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
دومين همايش ملي دولت پژوهي: دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز 12 January to 12 January 2019
مقالات
سومین همایش نقش و جایگاه مادر ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
سومین همایش نقش و جایگاه مادر 12 January to 12 January 2019
مقالات
همایش ترجمه و رسانه ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
conference translation and the media 12 January to 12 January 2019
مقالات
5th International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) ۱۹ دی الی ۱۹ دی ۱۳۹۸
5th International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) 9 January to 9 January 2020
مقالات
دومين سمينار علوم رياضي و چالش ها با تاکيد بر، راهکار هاي ارتقاي کيفي - کمي ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
دومين سمينار علوم رياضي و چالش ها با تاکيد بر، راهکار هاي ارتقاي کيفي - کمي 9 January to 10 January 2019
مقالات
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر 9 January to 10 January 2019
مقالات
اولين سمينار استنباط شواهدي ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
اولين سمينار استنباط شواهدي 9 January to 10 January 2019
مقالات
هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها 9 January to 10 January 2019
مقالات