دانشكده الهيات و معارف اسلامي

عنوان زمان برگزاری مقالات
سومين همايش بين­ المللي سيره و معارف رضوي ۲۶ فروردین الی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
international conference on justice & ethics 15 April to 16 April 2017
مقالات
همايش اشراق انديشه مطهر ۵ اردیبهشت الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
motahar 25 April to 25 April 2015
مقالات
دومين همايش ملي سيره و معارف رضوي ۱۹ تیر الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
mrazavi 10 July to 8 May 2014
مقالات
همایش عرفان شرق و گردشگری ۲۹ شهریور الی ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
همایش عرفان شرق و گردشگری 19 September to 20 September 2012
مقالات
همایش ملی سیره و معارف معنوی ۲۷ اردیبهشت الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
همایش ملی سیره و معارف معنوی 16 May to 17 May 2012
مقالات