همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۴
ICCKE 29 October to 30 October 2015
مقالات
كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها ۲۵ شهریور الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
The 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering 16 September to 17 September 2015
مقالات
همايش سالانه فيزيك ايران ۱ شهریور الی ۱ شهریور ۱۳۹۴
physics94 23 August to 23 August 2015
مقالات
هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات ۳۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
The 8th International conference of Iranian Operations Research Society 21 May to 22 May 2015
مقالات
كنگره ي جامعه شناسي توسعه ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
csd 9 May to 9 May 2015
مقالات
کنفرانس رياضي ملي دانشجويي -دانشگاه فردوسي مشهد ۱۱ اردیبهشت الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
smc1 1 May to 2 May 2015
مقالات
همايش اشراق انديشه مطهر ۵ اردیبهشت الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
motahar 25 April to 25 April 2015
مقالات
International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing ۱۳ اسفند الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
aisp2015 4 March to 7 March 2015
مقالات
بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران ۱۲ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
csicc2015 3 March to 6 March 2015
مقالات
همايش زمين شناسي مهندسي و زمين شناسي زيست محيطي شهر مشهد ۶ اسفند الی ۶ اسفند ۱۳۹۳
1st conference of engineiring & environmental geology of mashhad city 25 February to 25 February 2015
مقالات