همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
دومین سمینار آموزش آمار ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
دومین سمینار آموزش آمار 30 November to 30 November 1999
مقالات
چهارمین همایش ملی زبان و ادب عامه ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
چهارمین همایش ملی زبان و ادب عامه 30 November to 30 November 1999
مقالات