راهنما

همواره يکی از دغدغه های مسئولين و برگزار کنندگان همايش ها، انجام به موقع فرآيندهای همايش بوده است. در کنار کارهای اجرايي مربوط به برگزاری همايش که پروسه هايي زمان گير ميباشند، فرآيندهای  مربوط برگزاری همايش مانند اطلاع رسانی درباره همايش، ثبت نام از شرکت کنندگان در همايش و برقراری ارتباط با داوران و کميته علمی همايش و ارسال و دريافت نتايج داوری مقالات نیز بسیار حاپز اهمیت است. بدین منظور سیستم مدیریت همایش‌ها راه‌اندازی گردید. به طور خلاصه، امکانات سیستم همایش‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

• ارسال و پیگیری مقالات
• ارسال پوستر یا فایل ارائه مقاله
• ویرایش پروفایل شخصی
• پشتیبانی از چندین زبان
• مدیریت محورهای کنفرانس
• مدیریت تماس ها
• مدیریت امور مالی ثبت نام
• اطلاع رسانی به کاربران از طریق ارسال ایمیل               
• زمانبندی ارائه مقالات و گارگاه‌ها
• تعریف داوران
• ارجاع مقاله به داوران
• داوری آنلاین مقالات
• مشاهده جزئیات داوری توسط دبیرخانه کنفرانس
• مدیریت اعضای کمیته های کنفرانس
• مدیریت اخبار
• مدیریت کاربران
• معرفی برگزارکنندگان و حامیان
• ابزار ارسال ایمیل از طریق پنل مدیریت
• گالری تصاویر
• تولید گزارشات متنوع مدیریتی 
• تعریف پرسش نامه داوری
• دریافت چکیده و اصل مقالات
• میز کاری داور

 

راهنمای استفاده از سیستم همایش ها و نکات مهم مرتبط با رابطین محترم کنفرانس ها در ادامه قرار داده شده است. همچنین کاربران محترم می‌توانند با مرور پرسش‌های متداول مربوط به سیستم کنفرانس‌ها، پاسخ دیگر سوال‌های خود را مشاهده نمایند.

بخش اول راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (مديريت صفحات،مديريت منوها)

 بخش دوم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (مديريت صفحات،مديريت منوها)

بخش سوم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (مديريت صفحات،مديريت منوها)

بخش چهارم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (گردش کاري مقاله)

بخش پنجم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (گردش کاري مقاله)

بخش ششم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (گردش کاري مقاله)

بخش هفتم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (گردش کاري مقاله)

بخش هشتم راهنمای استفاده از سیستم همایش‌ها (گردش کاري مقاله)

نکات مرتبط با رابطین کنفرانس‌ها